Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2024. godinu preuzmite ovde.

Izmenu Plana javnih nabavki PU "Včielka" za 2023.g preuzmite ovde.

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2023. godinu preuzmite ovde.

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2022. godinu preuzmite ovde.

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2021. godinu preuzmite ovde.

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu,

oblikovanu po partijama od 1 do 4, a radi zaključenјa okvirnog sporazuma 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NAMIRNICE - ROBA ŠIROKE POTROŠNјE

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTPUNO SNABDEVANјE

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu - mleko i mlečni proizvodi

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452