Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2023. godinu preuzmite ovde.

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2022. godinu preuzmite ovde.

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2021. godinu preuzmite ovde.

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu,

oblikovanu po partijama od 1 do 4, a radi zaključenјa okvirnog sporazuma 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NAMIRNICE - ROBA ŠIROKE POTROŠNјE

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTPUNO SNABDEVANјE

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu - mleko i mlečni proizvodi

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,
Jarmočna BB, Bački Petrovac
objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NAMIRNICE ZA PRIPREMANјE HRANE ZA DECU,
OBLIKOVANU PO PARTIJAMA OD 1 DO 4

Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac, Jarmočna bb, Bački Petrovac objavlјuje
 
Poziv za podnošenјe ponuda za Javnu nabavku dobara - Električna energija za potpuno snabdevanјe
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.03.2019. godine do 10:00 časova.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452