Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Rok za podnošenje ponuda je 15.06.2017. godine do 10:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca do 15.06.2017.godine  do 10:00časova.

4.1. KD - HIGIJENA - PARTIJA 1

4.2. KD - HIGIJENA - PARTIJA 1

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - HIGIJENA

22.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara - hemijska sredstva za čišćenje i materijali za održavanje higijene

 

03.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452