Bački Petrovac

Kadar

Brojno stanje

Direktor

1

Sekretar

1

Šef računovodstva

1

Finansijko računovodstveni radnik

1

Pedagog

1

Vaspitači

18

Medicinske sestre vaspitači

5

Spremačica

3

Kuvar

2

Pomoćni kuvar

1

Ekonom - magacioner

1

Domar

1

 

Maglić

Kadar

Brojno stanje

Vaspitači

5

Medicinske sestre vaspitači

2

Spremačica

2

Kuvar

1

 

Kulpin

Kadar

Brojno stanje

Vaspitači

6

Medicinska sestra - vaspitač

1

Spremačica

1

Kuvar

1

 

Gložan

Kadar

Brojno stanje

Vaspitači

3

 

U skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 159/2020) Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac objavljuje sledeće podatke:

 

 

Broj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima

Broj zaposlenih na neodređeno vreme

Broj zaposlenih na određeno vreme(i zamene odsutnih zaposlenih)

Broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla i lica angažovanih van radnog odnosa

Visoka

4

4

-

-

Viša

33

30

6

-

Srednja

15

14

2

-

Niža

6

6

-

2

Ukupno

58

54

8

2

 

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u predhodnoj kalendarskoj godini: /

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu  pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini: 2 izvršioca, na neodređeno vreme, radno mesto radnik za održavanje higijene – spremačica u skladu sa Zaklјučkom Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

U  tekućoj kalendarskoj godini PU „Včielka“ Bački Petrovac je izvršila zapošlјavanje na neodređeno vreme: na radno mesto radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja – domar, 1 izvršilac;  radno mesto radnik za održavanje higijene –spremačica, 1 izvršilac; radno mesto vaspitač, 5 izvršioca i radno mesto medicinska sestra vaspitač, 2 izvršioca, u skladu sa Zaklјučcima Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452