Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac, Kulpin, Gložan, Maglić

 

Naša Ustanova, predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, pokriva 4 naseljena mesta u opštini Bački Petrovac i radi u 4 objekta. U nastavnoj 2013/2014. godini  upisano je 439 dece i formirano 19 grupa. Od čega su 3 jaslene grupe (1 objektu u magliću i 2 u objektu u Bačkom Petrovcu), 6 poludnevnih grupa i 10 grupa celodnevnog boravka. U ustanovu primamo decu od 1. godine života do uzrasta polaska u školu.

U Ustanovi se vaspitno-obrazovni rad izvodi na slovačkom i srpskom jeziku. Roditelji su u mogućnosti da odaberu koji jezik rele za svoje dete. U radnoj 2013/2014. godini na srpskom jezku imali smo 5 grupa, sa ukupno 95 dece, dok je na slovačkom jeziku bilo 14 grupa 342 deteta.

Kapaciteti ustanove su popunjeni u potpunosti. Kada je u pitanju radna 2013/2014. godina na listi čekanja imali smo decu jaslenog uzrasta, dok u ostalim uzrastima lista čekanja nije formirana i primljena su sva upisana deca.

Boravci i usluge u svim grupama odvijaju se na optimalnom  nivou.

U ustanovi redovno se odvijaju procesi samovrednovanja i  stručnog usavršavanja. Vaspitači redovno pohađaju stručna usavršavanja i obogaćuju svoja  teorijska i praktigna znanja. U ovoj radnoj godini zaživela su i usavršavanja vaspitača, medicinskih sestara i stručne službe međusobno.

Svaki objekat ustanove ima dvorište sa zelenim površinama, u objektu u Bačkom Petrovcu postoji dvorište posebno izdvojeno za decu jaslenog uzrasta. Vaspitno-obrazovni rad se obavlja u radnim sobama odgovarajuće veličine (osim jedne sobe u objektu u Kulpinu koja je preuređena iz nekadašnje zbornice), namenski opremljene dečjim nameštajem, igračkama i dečjim nameštajem, didaktičkim sredstvima, u dve sobe u objektu u Bačkom Petrovcu postoje i interaktivne table za rad sa decom.

Objekti su u pogledu opremljenosti relativno ujednačeni, veća razlika je jedino nedostatak fiskulturnih sala u objektima u Gložanu i Magliću.  

Lična karta ustanove

Predškolska ustanova „Včielka“ integrisana je 1. maja 1966.godine. O ovome postoje pisani podaci, sačuvane su matične knjige i ostala dokumentacija. Pomenute godine nastala je integracija svih vrtića u bačkopetrovačkoj opštini, u samostalnu ustanovu, koja dobija ime „Včielka“. Sedište ove ustanove bio je Bački Petrovac. To se zadržalo i danas, kada ovu ustanovu čini četiri objekta u četiri naseljena mesta u opštini Bački Petrovac: Kulpin, Maglić, Gložan i Bački Petrovac. 

Misija ustanove

Mi smo predškolska ustanova koja podstiče dečji razvoj, aktivno učešće roditelja u vaspitno-obrazovnom procesu, i pruža pomoć porodici u vršenju roditeljske uloge.

Vizija ustanove

Želimo da postanemo ustanova koja promoviše humane vrednosti, razvija svest o pravilima i odgovornostima kod dece, roditelja i zaposlenih. 

Opšti cilj ustanove

Opšti cilj predškolskog  programa naše Ustanove je stvaranje sredine u kojoj se svako dete oseća sigurno – prihvaćeno i voljeno, stvaranje uslova u kojima je u procesu detetovog osamostaljivanja moguće ostvarivanje i razvijanje svih njegovih potencijala, polazeći od iskustva koje u taj proces svako  pojedinačno dete unosi, sa prilikom da svoja  iskustva proširuje– i to na načine koji su izraz njegove prirode:igrom, otkrivanjem, istraživanjem, konstruisanjem, stvaralačkim delovanjem, manipulisanjem stvarima– rečima– logičkim operacijama,komunikacijom i saradnjom sa vršnjacima i odraslim osobama u Ustanovi i van nje.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452