Aktuelnosti

Opširnije: Značaj igre na otvorenom prostoru

Kao jednu od aktivnosti našeg  Tima za zaštitu dece od diskriminacije, nasilja , zlostavljanja i  zanemarivanja , delimo sa vama dragi roditelji, ovaj tekst koji govori o važnosti igre deteta na otvorenom

Igre na otvorenom su neophodne za svako dete

 

Igra na otvorenom je najbolji način da predškolci razvijaju telo i duh! Tek u  prirodi deca mogu u potpunosti i slobodno razviti fizičke veštine kao što su trčanje, skakanje, preskakanje, kolut napred, nazad….

Opširnije: Važnost saradnje porodice i vrtića za dete i uloga igre

U proteklom periodu, novonastalog vanrednog stanja,  svi smo imali priliku da osetimo koliko je velika veza dece i vrtića. Te koliko je ona bitna za njih. U toj vezi nesumljivo značajnu ulogu ima i porodica.

Dragi roditelji, sve ove protekle dana vaspitači i medicinske sestre upućuju podršku upravo Vama i Vašoj deci sa željom da još više ojačaju ovu vezu i na osnovu njenih snaga utiču na dobrobit deteta.

Opširnije: Seminar
 
Seminar "Podsticajna sredina za igru, učenje i razvoj dece – obuka kroz primer kvalitetne prakse u predškolskoj ustanovi koja primenjuje holistički pristup vaspitanju i obrazovanju dece" održan je 9. februara u PU "Včielka". Učesnici su putem analize prakse unapredili veštine u primeni integrisanog i projektnog učenja, dokumentovanja, praćenja dečjeg razvoja i napredovanja i planiranja VOR u kontekstu prakse usmerene na dete. 

Opširnije: Otvoren novoizgrađeni deo objekta PU „Včielka“ u Kulpinu

U ponedeljak 29. oktobra 2018. godine sa početkom u 9.00 časova predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić sa svojim saradnicima obišao je objekat predškolske ustanove „ Včielka“ u Kulpinu na kome su uspešno završeni radovi rekonstrukcije i dogradnje.
U okviru Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja od 04.01.2018. godine od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, Opštini Bački Petrovac su dodeljena sredstva u iznosu od 13.716.386,00 dinara za dogradnju objekta PU ’’Včielka’’ u Kulpinu. Učešće Opštine na projektu iznosilo je 1.250.000,00 dinara.

Opširnije: Poseta zaposlenih iz P.U.

Tim vaspitača P.U."Dečja radost" Irig, zajedno sa svojom direktorkom Jelenom Vidanović posetili su danas našu Ustanovu. 
Povod posete bilo je uvođenje u osnove korišćenja digitalne tehnologije u vaspitno-obrazovnom radu, kao i razmena iskustava u okviru Erasmus+ projekta. Saradnja sa ovom Ustanovom će se nastaviti jer imamo iste ciljeve među kojima je i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenih.

Opširnije: Dečja olimpijada

Na II Dečjoj olimpijadi, održanoj 14. aprila 2018., u Bačkoj Palanci, učešće su uzela deca iz P.U"Včielka" - objekat u Kulpinu. 

Opširnije: Prezentacija rada „Istražujemo svet uz pomoć digitalnih igračaka“.

10. marta 2018. godine, u Predškolskoj ustanovi „Radost“ Novi Banovci održan je stručni skup pod nazivom  „KREATIVNI IGROVNI MATERIJALI U RADU SA DECOM PREDSKOLSKOG UZRASTA".

U okviru ovog stručnog skupa naša ustanova je učestvovala sa stručnim radom na temu „Istražujemo svet uz pomoć digitalnih igračaka“. Autori rada i prezenteri su Andrijana Ćirić, pedagog, i Božena Levarski, vaspitač.

Opširnije: Obeležavanje dana Svetog Save

Kao i svake godine, 27. januara, u vrtiću u Magliću obeležen je Dan Svetog Save nizom aktivnosti. Deca iz pripremne predškolske grupe, vaspitača Bogomirke Žagrić, pripremila su prigodan program za ostalu decu iz vrtića kao i goste i zaposlene u ustanovi. Slavljenje Svetog Save je upotpunjeno obredom sečenja slavskog kolača.

Opširnije: Seminar

17. decembra održan je seminar za vaspitače, u prostorijama Predškolske  ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu. Autor seminara je Violete Vrcelj Odri, iz Subotice.

Opširnije: Učešće predškolske ustanove „Včielka“ u projektu zavoda za vrednovanјe kvaliteta obrazovanјa i...

Stručni saradnici iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja posetili su našu Ustanovu, u okviru projekta: „Razvoj kriterijuma za procenu vaspitno-obrazovnih ustanova kojima će se dodeliti posebno priznanje za kvalitetan rad“u koji je naša ustanova bila uključena. U ovaj Projekat bilo je uključeno deset predškolskih ustanova u Srbiji, u kojima je prepoznat izuzetan kvalitet rada. 

Opširnije: Program povodom obeležavanja Dana planete Zemlje

Program povodom obeležavanja Dana planete Zemlje na kom su učestvovala deca iz PU "Včielka" B. Petrovac sa svojim vaspitačima

Opširnije: Radionica za izradu razvojnog plana

Radionica koja je održana dana 13. oktobra 2015. godine, sa početkom u 17 časova, imala je za cilj pristupanje izradi novog Razvojnog plana ustanove.

Na radionici je bilo prisutno 55 članova: kolektiva ustanove, predstavnika lokalne samouprave, Saveta roditelja, drugih roditelja.

Voditelji radionice bili su članovi Stručnog aktiva za razvojno planiranje Predškolske ustanove „Včielka“.

Opširnije: Dečja nedelja od 5. do 11. oktobra 2015.
Dečja nedelja od 5. do 11. oktobra 2015.
Tema: “Ppodrška porodici - najbolja podrška deci“
Aktivnosti u okviru dečje nedelje
Vrtić Kulpin:
U svakoj vaspitnoj grupi su aktivnosti za Dečju nedelju birali roditelji na roditeljskim sastancima.
- Sportski dan
- Pravljenje maski- deca i roditelji

Opširnije: Identifikacija i rad sa darovitom decom

U Predškolskoj ustanovi „Včielka“ BačkiPpetrovac održan je seminar za vaspitače i medicinske sestre pod nazivom:
„identifikacija i rad sa darovitom decom“
Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.
Cilj seminaraje jačanje senzibilnosti vaspitača i stručnih saradnika za prepoznavanje osobina darovite dece i unapređivanje rada sa darovitom decom.

Opširnije: VII Stručni susreti vaspitača predškolskih ustanova Vojvodine

Tema: „Različiti pristupi podsticanja dečjeg razvoja“

Na VII stručnim susretima vaspitača, U Novom sadu, održanim 14. novembra 2015. godine, u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, učešće su uzeli vaspitači i stručni saradnik  iz naše ustanove:

Danuša Nimet i Katarina Lačok, sa temom: „MI SMO TIM- SARADNJA SA PORODICOM“

Božena Levarska i Andrijana Ćirić, sa temom: „ISTRAŽUJEMO SVET UZ POMOĆ DIGITALNE TEHNOLOGIJE“

Opširnije: Slnečná jeseň života

- Slnečná jeseň života -  Báčsky Petrovec

Naši najstarší škôlkári sa zúčastnili na tomto programe, ktorý je venovaný starým rodičom. Spoločne zaspevali dve pesničky a v rámci každej skupiny po dve deti zarecitovali báseň. Nacvičili ich vychovávateľky Anna Mučajiová, Jasna Struhárová, Božena Levárská, Tatiana Speváková, Anna Hasíková. Hudobný sprievod mala na starosti Alenka Pavelová

Opširnije: Stručni skup „Zašto su bajke važne za decu“
- Primena i značaj bajke u podsticanju dečijeg razvoja i napredovanja-
 
Stručni skup je održan 10. oktobra 2015. godine, u Vrdniku. Na skupu su vaspitači iz naše ustanove uzeli učešće sa 4 stručna rada, a stručni saradnik Andrijana Ćirić je, pored prezentacije rada, uzela učešće i kao moderator grupe na slovačkom jeziku.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452