Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Način rada ustanove

Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac

Vaspitno-obrazovni rad obavlja se na slovačkom  jeziku!

U ovom objektu postoje dva jaslena –celodnevna boravka, jedan poludnevni i šest grupa na celodnevnom boravku!

Radno vreme:

•  poludnevni boravak- 7.00h do 12.00h

•  celodnevni boravak- 5.30h do 16.00h

 

Predškolska ustanova „Včielka“ Kulpin

Vaspitno-obrazovni rad obavlja se na slovačkom i srpskom  jeziku!

U objektu postoje ukupno tri poludnevna boravka i jedan celodnevni!

Radno vreme:

•  poludnevni boravak- 7.00h do 12.00h

•  celodnevni boravak- 5.30h do 16.00h

 

Predškolska ustanova „Včielka“ Maglić

Vaspitno-obrazovni rad obavlja se na srpskom jeziku!

U objektu postoji jedan jasleni boravak-celodnevni, dva celodnevna i jedan poludnevni!

Radno vreme:

•  poludnevni boravak- 7.00h do 12.00h

•  celodnevni boravak- 5.30h do 16.00h

 

Predškolska ustanova „Včielka“ Gložan

Vaspitno-obrazovni rad obavlja se na slovačkom  jeziku!

U objektu postoje jedan celodnevni i jedan poludnevni boravak!

Radno vreme:

•  poludnevni boravak- 7.00h do 12.00h

•  celodnevni boravak- 5.30h do 16.00h

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452