Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka

VREMENSKI RASPORED AKTIVNOSTI DECE

-          Za decu uzrasta od jedne do tri godine na jaslenom boravku u jaslama

-          Za decu od tri godine do polaska u školu na celodnevnom boravku

-          Za decu uzrasta od 4,5 godine do polaska u školu  na poludnevnom boravku (u dve smene)

STRUKTURA I RITAM DNEVNIH AKTIVNOSTI DECE UZRASTA OD 1 DO 3 GODINE (dnevni boravak u trajanju od 10,5 časova)

Dnevna aktivnost

Vreme realizacije

Prijem dece u vrtić

5.30 – 7.30 h

Priprema dece za doručak i doručak

7.30 - 8.30 h

Nega, vaspitne aktivnosti i boravak dece na vazduhu

8.30 – 10.30 h

Priprema za užinu i užina

10.30 – 11.00 h

Priprema za spavanje i spavanje dece

11.00 – 13.00 h

Priprema za ručak i ručak

13.00 – 14.00 h

Vaspitne aktivnosti i ispraćaj dece kući

14.00 – 16.00 h

 

 

STRUKTURA I RITAM DNEVNIH AKTIVNOSTI DECE UZRASTA OD 3 GODINE DO  POLASKA U ŠKOLU( dnevni boravak u trajanju od 10,5 časova )

Dnevna aktivnost

Vreme realizacije

Prijem dece u vrtić

5.30 – 7.30 h

Priprema dece za doručak i doručak

7.30 - 8.30 h

Vaspitno-obrazovne  aktivnosti i boravak dece na vazduhu

8.30 – 10.30 h

Priprema za užinu i užina

10.30 – 11.00 h

Priprema za spavanje i spavanje dece

11.00 – 13.00 h

Priprema za ručak i ručak

13.00 – 14.00 h

Vaspitne aktivnosti i ispraćaj dece kući

14.00 – 16.00 h

 

 

STRUKTURA I RITAM DNEVNIH AKTIVNOSTI DECE UZRASTA OD 4,5 GODINE DO POLASKA U ŠKOLU NA POLUDNEVNOM BORAVKU ( dnevni boravak u trajanju od 5 časova )

 

Dnevna aktivnost

Vreme realizacije

Prijem dece u vrtić

7.00 - 8.00 h

Vaspitno-obrazovne  aktivnosti

8.00 – 10.00 h

Priprema za užinu i užina

10.00 – 10.30 h

Vaspitno-obrazovne  aktivnosti i boravak dece na svežem vazduhu

10.30 – 11.45 h

Ispraćaj dece kući

11.45 – 12.00 h

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452