Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Rok za podnošenje ponuda je 13.11.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene od strane Naručioca) do 13.11.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

----

14.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 5 - 2017

 

----

24.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 5 - 2017 

 

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452