Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Predmet javne nabavke su dobra – podloge ispod dečijih rekvizita u dvorištu 
Naziv i oznaka predmeta javne nabavke iz ORN: 
• 45112210 - Radovi na uklanjanju sloja humusa
• 44114000 - Beton
• 19710000 - Sintetička guma
• 45262300 - Betonski radovi
 
Rok za podnošenje ponuda je 21.08.2015. godine, do 11:00 časova.
 
 

4. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - PODLOGE NA IGRALIŠTU

5. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PODLOGE NA IGRALIŠTU

 

Dodato 11.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452