Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Obaveštenja

Obaveštenјe o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu, oblikovanu po partijama od 1 do 4 za drugi kvartal (jul-septembar) 2020. godine

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452