Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
Predmet javne nabavke je nabavka dobara – materijal za obrazovanje – didaktički materijal i igračke za decu, obrazovan po partijama od 1 do 2 i to:
- PARTIJA 1 - didaktički materijal
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 
37822000 - Olovke za crtanje, 
30192000 - Kancelarijski materijal
30197000 - Sitna kancelarijska oprema.
- PARTIJA 2 - igračke za decu 
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 
37500000 - Igrice i igračke; predmeti u zabavnim parkovima.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.11.2016. godine, do 11:00 časova.
 

4.1. PARTIJA 1 - KONKURSNA DOKUMENTACIJA

4.2. PARTIJA 2 - KONKURSNA DOKUMENTACIJA

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE

 
 
22.11.2016. dopuna dokumentacije:
 
 
29.11.2016. dopuna dokumentacije:
 

JNMV 8 Odluka o dodeli ugovora.PDF

 
08.12.2016. dopuna dokumentacije: 
 

JNMV 8 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 
 
 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452