Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – postavlјanje podloga ispod rekvizita na dečijem igralištu u objektu PU "Včielka" u Magliću.

Oznaka iz ORN:

  • 45112210 - radovi na uklanjanju sloja humusa,
  • 44114000 - beton,
  • 19710000 - sintetička guma,      

 

Rok za podnošenje ponuda:  31.08.2016.god do 10:00 časova
Javno otvaranje ponuda:    31.08.2016.god u 11:00 časova
 

4. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PODLOGE

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - PODLOGE

 
 
05.09.2016
 

Odluka o dodeli ugovora

 

19.09.2016

14. Obaveštenje o zaljučenom ugovoru

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452