Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Poziv za podnošenјe ponuda - za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu - meso i mesne prerađevine

Rok za podnošenje ponuda je 24.05.2016. godine do 11:00 časova.

4. Konkursna dokumentacija - Hrana -  meso

5. Poziv za podnošenje ponuda

 

25.05.2016

Odluka o dodeli ugovora

27.05.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452