Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Predmet javne nabavke su dobra i to namirnice za pripremanje hrane za decu.

Rok za podnošenje ponuda je 05.05. do 11:00 h,  a otvaranje je 05.05. u 12:00 h.

 

4.1. KD - HRANA - PARTIJA 1 - HLEB I PECIVO

4.2. KD - HRANA - PARTIJA 2 - MESO

4.3. KD - HRANA - PARTIJA 3 - VOĆE I POVRĆE

4.4. KD - HRANA - PARTIJA 4 - MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

4.5. KD - HRANA - PARTIJA 5 - NAMIRNICE SIROKE POTROŠNJE

5. Poziv za podnošenje ponuda

 
22.04.2016
Izmene i dopune KD

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452