Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – hemijska sredstva za čišćenje i materijali za održavanje higijene. Javna nabavka je oblikovana u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2, i to: • Partija 1 – hemijska sredstva i materijali za čišćenje; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 39830000 - Proizvodi za čišćenje, 39224000 - Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta, 39525800 - Krpe za čišćenje, 39525600 - Krpe za posuđe • Partija 2 – sredstva i materijali za dezinfekciju; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 24455000 - Sredstva za dezinfekciju.

Rok za podnošenje ponuda je do 10.06.2016. do 9.00 časova.

4.1. KD - HIGIJENA - PARTIJA 1.pdf

4.2. KD - HIGIJENA - PARTIJA 2.pdf

5. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - HIGIJENA.pdf

 

16.06.2016

Odluka o dodeli ugovora JNMV 4-2016.PDF

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452