Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu  nabavku  dobara - Namirnice za pripremanje hrane za decu oblikovanu po partijama od 1 do 5, i to za Partiju 5 RED. BR. JNVV 1/2015-
 
Preuzmite ovde:
 
 
 
 
 
 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452