Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Predmet javne nabavke su dobra i to namirnice za pripremanje hrane za decu - voće i povrće; oznaka iz ORN:15300000 voće, povrće i srodni proizvodi.

4. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

5. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNVV 2 - VOCE I POVRCE

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452