Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Rok za podnošenje ponuda je 21.04.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primljene od strane Naručioca) do 21.04.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

4.1. KD - HRANA - PARTIJA 1 - HLEB I PECIVO

4.2. KD - HRANA - PARTIJA 2 - MESO

4.3. KD - HRANA - PARTIJA 3 - VOĆE I POVRĆE

4.4. KD - HRANA - PARTIJA 4 - MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

4.5. KD - HRANA - PARTIJA 5 - NAMIRNICE ŠIROKE POTROŠNJE

5. Poziv za podnošenje ponuda

 
12.04.2017.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452