Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac, Jarmočna bb, Bački Petrovac objavlјuje
 
Poziv za podnošenјe ponuda za Javnu nabavku dobara - Električna energija za potpuno snabdevanјe
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.03.2019. godine do 10:00 časova.
 
Preuzmite dokumenta:
 
 
 
 
----------
 
26.03.2019
 
 
 
----------
 
15.04.2019
 
 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452