Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Obaveštenja

 


OBJEKAT BAČKI PETROVAC

Spisak primljene dece u radnoj 2024/2025 godini

 

JASLENA - STARIJA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT BAČKI PETROVAC

MEDICINSKE SESTRE – VASPITAČI: ANA UŠJAK, ANA TRIAŠKA

 1. UD 24/25- 26
 2. UD 24/25-147
 3. UD 24/25-136
 4. UD 24/25-106
 5. UD 24/25-40
 6. UD 24/25-93

 

JASLENA - MLAĐA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT BAČKI PETROVAC

MEDICINSKE SESTRE – VASPITAČI: NATALIA ŠIRKA, PAULINA GIRIZOVSKI

 1. UD 24/25-46
 2. UD 24/25-31
 3. UD 24/25-10
 4. UD 24/25-19
 5. UD 24/25-47
 6. UD 24/25-122
 7. UD 24/25-11
 8. UD 24/25-109
 9. UD 24/25-152
 10. UD 24/25-127
 11. UD 24/25-156
 12. UD 24/25-81
 13. UD 24/25-129
 14. UD 24/25-12
 15. UD 24/25-59

 

MLAĐA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT BAČKI PETROVAC

VASPITAČICE : ANNA MUČAJI, IRENA ČAKAREVIĆ

 1. UD 24/25-140
 2. UD 24/25-143
 3. UD 24/25-145
 4. UD 24/25-99
 5. UD 24/25-23
 6. UD 24/25-30
 7. UD 24/25-69

 

STARIJA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT BAČKI PETROVAC

VASPITAČICE : ANNA STRACINSKI, ANDREA STANIVUK

 1. UD 24/25- 101

 

MEŠOVITA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT BAČKI PETROVAC

VASPITAČI : ANNA HASIK

 1. UD 24/25-128
 2. UD 24/25-43
 3. UD 24/25-83
 4. UD 24/25-111
 5. UD 24/25-163
 6. UD 24/25-104
 7. UD 24/25-02
 8. UD 24/25-58
 9. UD 24/25-121
 10. UD 24/25-54
 11. UD 24/25-33
 12. UD 24/25-123
 13. UD 24/25-27
 14. UD 24/25-14
 15. UD 24/25-32
 16. UD 24/25-74
 17. UD 24/25-102
 18. UD 24/25-138
 19. UD 24/25-160
 20. UD 24/25- 67
 21. UD 24/25-92
 22. UD 24/25-49

 

CELODNEVNI BORAVAK - MEŠOVITA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT BAČKI PETROVAC

VASPITAČICE BOŽENA LEVARSKI, HANA HODOLIČ

 1. UD 24/25- 105
 2. UD 24/25-103
 3. UD 24/25- 05
 4. UD 24/25-79

 

UZRASNO MEŠOVITA GRUPA - VASPITNO-OBRAZOVNI RAD NA SRPSKOM JEZIKU - OBJEKAT BAČKI PETROVAC

VASPITAČICE: ALEKSANDRA SOKOLOVIĆ, ANDREA TRPINSKI

 1. UD 24/25- 135

 


 

OBJEKAT KULPIN

Spisak primljene dece u radnoj 2024/2025 godini

 

JASLENA GRUPA - OBJEKAT KULPIN

MEDICINSKE SESTRE VASPITAČI: JASMINA KOVAČEVIĆ, JOVANA ILIŠEVIĆ

 1. UD 24/25-142
 2. UD 24/25-112
 3. UD 24/25-17
 4. UD 24/25-78
 5. UD 24/25-115
 6. UD 24/25-117
 7. UD 24/25-56
 8. UD 24/25-16
 9. UD 24/25-50
 10. UD 24/25-20
 11. UD 24/25-63
 12. UD 24/25-71
 13. UD 24/25-15
 14. UD 24/25-06
 15. UD 24/25-91

 

MLAĐA, SREDNJA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT KULPIN

VASPITAČICE: SVETLANA JELIČIĆ, ALEKSANDRA CHLPKA

 1. UD 24/25-107
 2. UD 24/25-108
 3. UD 24/25- 72
 4. UD 24/25- 130
 5. UD 24/25- 51

 

STARIJA VASPITNA GRUPA, GRUPA PRED POLAZAK U ŠKOLU, VOR: SRPSKI - OBJEKAT KULPIN

VASPITAČICE: IVANA LACIĆ, MONIKA DAVIDOVIĆ

 1. UD 24/25- 75

 


 

OBJEKAT MAGLIĆ

Spisak primljene dece u radnoj 2024/2025 godini

 

JASLENA GRUPA - OBJEKAT MAGLIĆ

MEDICINSKE SESTRE VASPITAČICE: GORDANA BOŠNJAK, DARA ČEMAN

 1. UD 24/25- 148
 2. UD 24/25- 13
 3. UD 24/25- 53
 4. UD 24/25- 04
 5. UD 24/25- 162
 6. UD 24/25-85
 7. UD 24/25-42
 8. UD 24/25-113
 9. UD 24/25-07

 

MLAĐA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT MAGLIĆ

VASPITAČICE: TATJANA ALEKSIĆ, ANDREA MEDIĆ

 1. UD 24/25 - 96
 2. UD 24/25 -76
 3. UD 24/25 – 155
 4. UD 24/25- 09

 

SREDNJA- STARIJA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT MAGLIĆ

VASPITAČICE: ŽELJKA ĐORĐEVIĆ PILIPOVIĆ, DANKA ANUŠIĆ

 1. UD 24/25- 52
 2. UD 24/25-110
 3. UD 24/25- 95

 


 

OBJEKAT GLOŽAN

Spisak primljene dece u radnoj 2024/2025 godini

 

JASLENA - MLAĐA VASPITNA GRUPA - OBJEKAT GLOŽAN

VASPITAČICE: MIROSLAVA OMASTA, TAMARA FRANCISTI

 1. UD 24/25-161
 2. UD 24/25- 146
 3. UD 24/25-159
 4. UD 24/25- 41
 5. UD 24/25-35
 6. UD 24/25-90
 7. UD 24/25- 88
 8. UD 24/25- 139
 9. UD 24/25-39
 10. UD 24/25-61
 11. UD 24/25-87

 

MLAĐA VASPITNA GRUPA OBJEKAT GLOŽAN

VASPITAČICE: ANNA ČIPKAR, STANISLAVA MILIN

 1. UD 24/25- 150
 2. UD 24/25-131
 3. UD 24/25- 80
 4. UD 24/25- 38
 5. UD 24/25- 86
 6. UD 24/25- 44

 

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452