Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Obaveštenja

 


OBJEKAT BAČKI PETROVAC

Spisak primljene dece u radnoj 2023/2024 godini

 

JASLENA GRUPA

MEDICINSKE SESTRE – VASPITAČI: ANA UŠJAK, ANA TRIAŠKA

 1. UD 23/24-14
 2. UD 23/24-46
 3. UD 23/24-51
 4. UD 23/24-70
 5. UD 23/24-78
 6. UD 23/24-101
 7. UD 23/24-105
 8. UD 23/24-98
 9. UD 23/24-80
 10. UD 23/24-91
 11. UD 23/24-88
 12. UD 23/24-11
 13. UD 23/24-109
 14. UD 23/24-87

 

JASLENA GRUPA

MEDICINSKE SESTRE – VASPITAČI: NATALIA ŠIRKA, PAULINA GIRIZOVSKI

      1. UD 23/24-35
      2. UD 23/24-37
      3. UD 23/24-22
      4. UD 23/24-90
      5. UD 23/24-96
      6. UD 23/24-82
      7. UD 23/24-112
      8. UD 23/24-27

 

MLAĐA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI : ZUZANA TRABAK, ANA GAGULIĆ

 1. UD 23/24-15
 2. UD 23/24-16
 3. UD 23/24-17
 4. UD 23/24-84
 5. UD 23/24-79
 6. UD 23/24-12
 7. UD 23/24-97
 8. UD 23/24-99
 9. UD 23/24-58

 

STARIJA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI : KATARINA LAČOK, JASNA STRUHAR

      1. UD 23/24-25
      2. UD 23/24-139

 

MEŠOVITA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI : ALENKA PAVELA, DANUŠA NIMET

 1. UD 23/24-48
 2. UD 23/24-62
 3. UD 23/24-53
 4. UD 23/24-47
 5. UD 23/24-171
 6. UD 23/24-123
 7. UD 23/24-21
 8. UD 23/24-09

 

POLUDNEVNI BORAVAK MEŠOVITA VASPITNA GRUPA

VASPITAČ BOŽENA LEVARSKI

      1. UD 23/24- 68
      2. UD 23/24-31
      3. UD 23/24-49
      4. UD 23/24-54
      5. UD 23/24-73
      6. UD 23/24-71
      7. UD 23/24-72
      8. UD 23/24-32
      9. UD 23/24-33
      10. UD 23/24-50
      11. UD 23/24-92


 

OBJEKAT KULPIN

 

STARIJA JASLENA, MLAĐA VASPITNA GRUPA

MEDICINSKE SESTRE VASPITAČI: JASMINA KOVAČEVIĆ, IVA VUKIĆ, VASPITAČ: ŽELMIRA ČASTVEN

      1. UD 23/24- 52
      2. UD 23/24-76
      3. UD 23/24-94
      4. UD 23/24-136
      5. UD 23/24-59
      6. UD 23/24-129

 

GODINA PRED POLAZAK U ŠKOLU, STARIJA VASPITNA GRUPA SLOVAČKI JEZIK

VASPITAČI  ALEXANDRA PUCOVSKI, ANA VIDA

      1. UD 23/24- 127

 

SREDNJA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI: ANA BOVDIŠ, SVETLANA JELIČIĆ

      1. UD 23/24- 28

 

GODINA PRED POLAZAK U ŠKOLU, STARIJA VASPITNA GRUPA SRPSKI JEZIK

VASPITAČI KATARINA KOLAR, IVANA LACIĆ

      1. UD 23/24- 06
      2. UD 23/24- 01
      3. UD 23/24- 56


 

OBJEKAT MAGLIĆ

 

JASLENA MEŠOVITA GRUPA

MEDICINSKE SESTRE VASPITAČI GORDANA BOŠNJAK, DARA ČEMAN

      1. UD 23/24-134
      2. UD 23/24-65
      3. UD 23/24-57
      4. UD 23/24-89
      5. UD 23/24-05
      6. UD 23/24-44
      7. UD 23/24-35
      8. UD 23/24-13
      9. UD 23724-116
      10. UD 23/24-66
      11. UD 23/24-118
      12. UD 23/24-137

 

MLAĐA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI: ZORA SOKOLOVIĆ, BOGOMIRKA ŽAGRIĆ

      1. UD 23/24-95
      2. UD 23/24-114
      3. UD 23/24-119
      4. UD 23724-125
      5. UD 23/24-124
      6. UD 23/24-126
      7. UD 23/24-43
      8. UD 23/24-42

 

GODINA PRED POLAZAK U ŠKOLU, STARIJA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI VERA TASIĆ, ŽELJKA ĐORĐEVIĆ PILIPOVIĆ

      1. UD 23/24- 77
      2. UD 23/24- 104
      3. UD 23/24- 113

 


 

OBJEKAT GLOŽAN

 

JASLENA MEŠOVITA GRUPA

VASPITAČI: MIROSLAVA OMASTA, TAMARA FRANCISTI

      1. UD 23/24-111
      2. UD 23/24-40
      3. UD 23/24-138

 

SREDNJA I MLAĐA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI: STANISLAVA MILIN, ANNA ČIPKAR

 1. UD 23/24- 61
 2. UD 23/24- 106
 3. UD 23/24- 64
 4. UD 23/24-26
 5. UD 23/24-39
 6. UD 23/24-41
 7. UD 23/24-81
 8. UD 23/24-93

 

GODINA PRED POLAZAK U ŠKOLU- STARIJA VASPITNA GRUPA

VASPITAČI: ZUZANA KORČOK, IVONA BENKA

 1. UD 23/24- 130
 2. UD 23/24- 63
 3. UD 23/24- 38

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452