Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka
c_640_400_16777215_00_images_slajder_vcielka-slide-01.jpg
Raspisuje se konkurs za prijem dece u PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2018/2019. godinu, koja počinje od 01.09.2018. godine.
 
U Predškolsku ustanovu primaju se:
- na jasleni boravak deca od 1-3 godine
- na celodnevni boravak deca od 3-6,5 godina
- na poludnevni boravak deca od 4,5-6,5 godina
 
4.) Prijem dece u Predškolsku ustanovu vrši se po prioritetu bez bodovanja ili putem bodovanja i rangiranja.
 
5.) Prvenstvo pri upisu imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima:
1. dece žrtve nasilja u porodici
2. dece iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja
3. deca samohranih roditelja
4. deca iz socijalno nestimulativnih sredina
5. deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
6. deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju
7. deca teško obolelih roditelja
8. deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi
9. deca predložena od strane centra za socijalni rad,
10. deca iz sredina u kojima je usred porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj
 
6.) Deca se upisuju u Ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:
1. deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata      40 bodova
2. deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici  30 bodova
3. deca čija su braća ili sestre upisani u Ustanovu     10 bodova
                                                      
7.) U slučaju da dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom  sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu:
1. prema dužini čekanja za prijem u  Ustanovu
2. deca zaposlenih u Ustanovi
3. prema većem broju dece u porodici
4. deca čiji roditelji redovno izmiruju troškove boravka za svu svoju decu koja su ranije bila upisana u Ustanovu
 
8.) Prijave na Konkurs, sa potpunom dokumentacijom, podnose se Predškolskoj ustanovi u periodu od 03.05.2018. – 15.05.2018. godine, svakog radnog dana u svim objektima Ustanove. U Magliću, Kulpinu i Gložanu prijave se podnose svakog radnog dana od 7.00 h do 14h. U Bačkom Petrovcu prijave se podnose svakog radnog dana od 7.00h do 14h, osim četvrtka 10.05.2018. godine i petka 11.05.2018. godine, kada se prijave mogu podneti od 8.30h do 18h.Uz prijavu za prijem dece prilažu se odgovarajući dokumenti;
 
1. izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje – fotokopija, 
2. za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) za svu decu;
3. dokaz o zdravstvenom pregledu deteta ;
4. Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu
5. Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje
6. Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu
7. Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i odgovarajući dokaz da je roditelj raseljeno ili prognano lice
8. Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja
9. Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili roditelja odnosno staratelja
10. Odgovarajući dokaz Doma zdravlja da je dete sa smetnjama u razvoju
11. Potvrda za roditelje da su zaposleni, potvrda da obavljaju samostalnu delatnost, potvrda o registrovanom poljoprivrednom domaćinstvu, kao i potvrda za roditelje koji su redovni studenti
 
 
9.) Nakon izvršenog bodovanja Konkursna komisija objavljuje listu primljene dece na svim objektima ustanove.
Ako roditelj, odnosno staratelj nije zadovoljan načinom bodovanja, može podneti pisani prigovor Stručnoj službi najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste.
Stručna služba je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
 
                                                                           Direktor PU „Včielka“
                                                                                 Pašić Zuzana 
 

Preuzmite tekst konkursa:
 

Konkurs za upis dece

 

Preuzmite formular za prijavu:
 

Prijava za prijem dece

 

Prihláška na prijatie detí

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452