Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka

Raspisuje se konkurs za prijem dece u PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2019/2020. godinu, koja počinje od 01.09.2019. godine.

U Predškolsku ustanovu primaju se:
            - na jasleni boravak deca od 1-3 godine
            - na celodnevni boravak deca od 3-6,5 godina
            - na poludnevni boravak deca od 4,5-6,5 godina

Predškolska ustanova raspisuje Konkurs prema svojim mogućnostima, u skladu sa zakonom.

Prijem dece u Predškolsku ustanovu vrši se po prioritetu bez bodovanja ili putem bodovanja i rangiranja.

Prvenstvo pri upisu imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima:
1. dece žrtve nasilja u porodici
2. dece iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja
3. deca samohranih roditelja
4. deca iz socijalno nestimulativnih sredina
5. deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
6. deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju
7. deca teško obolelih roditelja
8. deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi
9. deca predložena od strane centra za socijalni rad,
10. deca iz sredina u kojima je usred porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj

Deca se upisuju u Ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:
1. deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata                                                    40 bodova
2. deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici     30 bodova
3. deca čija su braća ili sestre upisani u Ustanovu                                                   10 bodova

U slučaju da dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom  sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu:
1. prema dužini čekanja za prijem u  Ustanovu
2. deca zaposlenih u Ustanovi
3. prema većem broju dece u porodici
4. deca čiji roditelji redovno izmiruju troškove boravka za svu svoju decu koja su ranije bila upisana u Ustanovu

Prijave na Konkurs, sa potpunom dokumentacijom, podnose se Predškolskoj ustanovi u periodu od 03.05.2019. – 16.05.2019. godine, svakog radnog dana u svim objektima Ustanove. U Magliću, Kulpinu i Gložanu prijave se podnose svakog radnog dana od 6.30 h do 15h. U objektu u Bačkom Petrovcu prijave se podnose svakog radnog dana od 6.30h do 14.00h, osim četvrtka 09. maja i četvrtka 16. maja 2019. godine kada je moguće upisati dete od 6.30h do 18.00h, u toku celog dana.

Uz prijavu za prijem dece prilažu se odgovarajući dokumenti;
1. izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje – fotokopija,
2. za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) za svu decu;
3. dokaz o zdravstvenom pregledu deteta ;
4. Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu
5. Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje
6. Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu
7. Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i odgovarajući dokaz da je roditelj raseljeno ili prognano lice
8. Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja
9. Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili roditelja odnosno staratelja
10. Odgovarajući dokaz Doma zdravlja da je dete sa smetnjama u razvoju
11. Potvrda za roditelje da su zaposleni, potvrda da obavljaju samostalnu delatnost, potvrda o registrovanom poljoprivrednom domaćinstvu, kao i potvrda za roditelje koji su redovni studenti

Nakon izvršenog bodovanja Konkursna komisija objavljuje listu primljene dece u svim objektima ustanove.

Ako roditelj, odnosno staratelj nije zadovoljan načinom bodovanja, može podneti pisani prigovor Stručnoj službi najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste.

Stručna služba je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

                                                                          Direktor PU „Včielka“                                                                  

                                                                                 Pašić Zuzana                  

 

Preuzmite tekst konkursa:

Konkurs za upis dece

 


 
Preuzmite formular za prijavu:
 

Prijava za prijem dece

 

Prihláška na prijatie detí

 

 

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452