Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Obaveštenja

Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Upis dece u Predškolsku ustanovu „Včielka“ za radnu 2015/2016godinu, vršiće se u periodu od 4. do 15. maja 2015.godine, svakog radnog dana od 6:30h do 14:00h, u prostorijama ustanove u Bačkom Petrovcu, osim 8.maja kada je moguće upisati dete u toku celog dana. U objektima u Magliću, Kulpinu i Gložanu upis dece će se vršiti svakog radnog dana od 6:30h do 16:00h.

 Deca starosti od 1 do 3 godine upisuju se u jaslenu grupu, u Bačkom Petrovcu i Magliću.
 Na celodnevni boravak, u sva četiri naseljena mesta, upisuju se deca starosti od 3 do 6,5 godina.
 Na poludnevni boravak, u sva naseljena mesta, upisuju se deca starosti od 4,5 do 6,5 godina.

Opširnije: Biblioteka za roditelje
Vrtić u Bačkom Petrovcu je u cilju poboljšanja saradnje sa roditeljima otvorio BIBLIOTEKU ZA RODITELJE
Spisak dostupne literature možete videti na oglasnoj tabli u vrtiću, kao i na sajtu Ustanove.
Roditelj koji želi da podigne neku od ponuđenih knjiga samo treba da se obrati vaspitaču svog deteta!
Dragi roditelji, svi ste pozvani!

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452