Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Aktuelnosti

Opširnije: Dečja olimpijada

Na II Dečjoj olimpijadi, održanoj 14. aprila 2018., u Bačkoj Palanci, učešće su uzela deca iz P.U"Včielka" - objekat u Kulpinu. 

Opširnije: Prezentacija rada „Istražujemo svet uz pomoć digitalnih igračaka“.

10. marta 2018. godine, u Predškolskoj ustanovi „Radost“ Novi Banovci održan je stručni skup pod nazivom  „KREATIVNI IGROVNI MATERIJALI U RADU SA DECOM PREDSKOLSKOG UZRASTA".

U okviru ovog stručnog skupa naša ustanova je učestvovala sa stručnim radom na temu „Istražujemo svet uz pomoć digitalnih igračaka“. Autori rada i prezenteri su Andrijana Ćirić, pedagog, i Božena Levarski, vaspitač.

Opširnije: Obeležavanje dana Svetog Save

Kao i svake godine, 27. januara, u vrtiću u Magliću obeležen je Dan Svetog Save nizom aktivnosti. Deca iz pripremne predškolske grupe, vaspitača Bogomirke Žagrić, pripremila su prigodan program za ostalu decu iz vrtića kao i goste i zaposlene u ustanovi. Slavljenje Svetog Save je upotpunjeno obredom sečenja slavskog kolača.

Opširnije: Seminar

17. decembra održan je seminar za vaspitače, u prostorijama Predškolske  ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu. Autor seminara je Violete Vrcelj Odri, iz Subotice.

Opširnije: Učešće predškolske ustanove „Včielka“ u projektu zavoda za vrednovanјe kvaliteta obrazovanјa i...

Stručni saradnici iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja posetili su našu Ustanovu, u okviru projekta: „Razvoj kriterijuma za procenu vaspitno-obrazovnih ustanova kojima će se dodeliti posebno priznanje za kvalitetan rad“u koji je naša ustanova bila uključena. U ovaj Projekat bilo je uključeno deset predškolskih ustanova u Srbiji, u kojima je prepoznat izuzetan kvalitet rada. 

Opširnije: Program povodom obeležavanja Dana planete Zemlje

Program povodom obeležavanja Dana planete Zemlje na kom su učestvovala deca iz PU "Včielka" B. Petrovac sa svojim vaspitačima

Opširnije: Radionica za izradu razvojnog plana

Radionica koja je održana dana 13. oktobra 2015. godine, sa početkom u 17 časova, imala je za cilj pristupanje izradi novog Razvojnog plana ustanove.

Na radionici je bilo prisutno 55 članova: kolektiva ustanove, predstavnika lokalne samouprave, Saveta roditelja, drugih roditelja.

Voditelji radionice bili su članovi Stručnog aktiva za razvojno planiranje Predškolske ustanove „Včielka“.

Opširnije: Dečja nedelja od 5. do 11. oktobra 2015.
Dečja nedelja od 5. do 11. oktobra 2015.
Tema: “Ppodrška porodici - najbolja podrška deci“
Aktivnosti u okviru dečje nedelje
Vrtić Kulpin:
U svakoj vaspitnoj grupi su aktivnosti za Dečju nedelju birali roditelji na roditeljskim sastancima.
- Sportski dan
- Pravljenje maski- deca i roditelji

Opširnije: Identifikacija i rad sa darovitom decom

U Predškolskoj ustanovi „Včielka“ BačkiPpetrovac održan je seminar za vaspitače i medicinske sestre pod nazivom:
„identifikacija i rad sa darovitom decom“
Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.
Cilj seminaraje jačanje senzibilnosti vaspitača i stručnih saradnika za prepoznavanje osobina darovite dece i unapređivanje rada sa darovitom decom.

Opširnije: VII Stručni susreti vaspitača predškolskih ustanova Vojvodine

Tema: „Različiti pristupi podsticanja dečjeg razvoja“

Na VII stručnim susretima vaspitača, U Novom sadu, održanim 14. novembra 2015. godine, u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, učešće su uzeli vaspitači i stručni saradnik  iz naše ustanove:

Danuša Nimet i Katarina Lačok, sa temom: „MI SMO TIM- SARADNJA SA PORODICOM“

Božena Levarska i Andrijana Ćirić, sa temom: „ISTRAŽUJEMO SVET UZ POMOĆ DIGITALNE TEHNOLOGIJE“

Opširnije: Slnečná jeseň života

- Slnečná jeseň života -  Báčsky Petrovec

Naši najstarší škôlkári sa zúčastnili na tomto programe, ktorý je venovaný starým rodičom. Spoločne zaspevali dve pesničky a v rámci každej skupiny po dve deti zarecitovali báseň. Nacvičili ich vychovávateľky Anna Mučajiová, Jasna Struhárová, Božena Levárská, Tatiana Speváková, Anna Hasíková. Hudobný sprievod mala na starosti Alenka Pavelová

Opširnije: Stručni skup „Zašto su bajke važne za decu“
- Primena i značaj bajke u podsticanju dečijeg razvoja i napredovanja-
 
Stručni skup je održan 10. oktobra 2015. godine, u Vrdniku. Na skupu su vaspitači iz naše ustanove uzeli učešće sa 4 stručna rada, a stručni saradnik Andrijana Ćirić je, pored prezentacije rada, uzela učešće i kao moderator grupe na slovačkom jeziku.

Opširnije: Rad eko tima iz Maglića - Obeležavanje Dana planete Zemlje

U okviru ekoloških aktivnosti za radnu 2014/2015 godinu, za DAN PLANETE ZEMLJE realizovana je EKO RADIONICA. Zajedničkom akcijom dece, vaspitača, roditelja i lokalne zajednice učinili smo da dvorište našeg vrtića bude uredno, bogatije biljkama (sadnice cveća), kao i da skrenemo pažnju  drugima, okolini na značaj očuvanja prirode u vidu eko poruka – eko patrola. U aktivnosti su bile uključene sve vaspitne grupe vrtića, a realizovane su u periodu od 20.4. do 24.4.2015. godine.

Opširnije: Obeležen Dan planete Zemlje

Deca pripremnih predškolskih grupa, su zajedno sa vaspitačima obeležili Dan planete Zemlje. Kratkim programom su pozdravili prisutne, a zatim podelili sandice koje su zadnjih meseca dana negovali u svom vrtiću. Ovaj mali projekat je ostvaren u saradnji sa Inspekcijom za zaštitu životne sredine Bački Petrovac.  

Opširnije: Projekat za Dan planete Zemlje 2015

Saradnja sa Opštinom Bački Petrovac
Projekat za Dan planete Zemlje 2015.

Opširnije: Nagrada na konkursu

Poštovani,
Predstavljamo vam našu igračku na koju smo veoma ponosni. Tačnije rečeno: ponosni na način na koji je ona nastala:
- praćenjem interesovanja dece i uvažavanjem dečjih potreba; 
- praćenjem dečjeg fizičkog razvoja tj. njihove osposobljenosti za konkretnu i misaonu percepciju boja;
 (sam proces praćen je postupno od opažajnog do konkretnog , od konkretnog do misaonog , i kao takav nama je veoma dragocen. U korelaciji sa ostalim aspektima vaspitno-obrazovnog procesa obuhvata raznolike tipove aktivnosti i tako dokazuje naše integrisano učenje:

Opširnije: Timski rad vaspitača i medicisnkih sestara iz vrtića u Magliću
Tim za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Realizovane aktivnosti u vrtiću u Magliću:
 
Stariji celodnevni boravak – vaspitači: Sanela Lj. Mihajilo, Vesna Kerkez
- Osnivanje Kluba dobrih prijatelja,( 26.1.2015.) poziv na saradnju i druženje sve dece , vaspitača i ms u vrtiću; 
- obeležavanje članskih  kartica,bedževa – crtanje ličnog , za dete prepoznatljivog simbola, 
- pridruživanje kartica u KOVČEŽIĆ IMENA DOBRIH PRIJATELJA
- upoznavanje sa knjigom „BONTON ZA DECU“ i čitanje ključnih rečenica
- diskusija o pravilima ponašanja
- utvrđivanje pravila ponašanja KDP
- učlanjenje sve dece i vaspitača u klub – uručivanje, kačenje kartica, bedževa svakom detetu pojedinačno
- dogovor za naredne aktivnosti

Opširnije: Sunčana jesen života - Gložan

Novembar mesec je svake godine rezervisan za prirebde posvećene bakama i dekama, te su i ove godine deca iz vrtića iz Gložana učestvovala na manifestaciji „Sunčana jesen života“. Manifestacija je održana u prvoj nedelji novembra, a deca su se predstavila sa dramatizacijom priče „Mala priča o repi“.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452